Everything from lectures to private trainings. Workshops for the instructors, evaluating and other.

 

Listed below are a few examples of workshops and lectures done before, but off course, just ask if there is anything in particular you are looking for. If we ain't the right ones to do it we sure know who are and can help you find out.

FOR CLUBS / GYM

INSPIRATION COACHING

En framförallt teoretisk inspirationsutbildning som fokuserar på teorin bakom framgångsrik coaching. Vi varvar teori med praktik i föreläsningssalen och avslutar med ett träningspass. För anläggningens alla instruktörer. Omfattning ca 5h.

FOR CLUBS / GYM

INSPIRATION TEACHING

Fokus på att undervisa - vad händer i salen? Mycket praktik och feedback och träning på att faktiskt undervisa. Vi gräver djupt i de personliga redskapen och ticksen och anpassar dessa framförallt praktiskt men även teoretiskt. För anläggningens alla instruktörer. Omfattning ca 7-8h.

FOR CLUBS / GYM

INSPIRATION MUSIC

Kan riktas mot olika vinklar beroende på önskemål, tex musikanalys och tolkning för instruktörer som framförallt kör förkoreograferade klasser, eller musikutnyttjande och mixning för instruktörer som framförallt bygger sina egna klasser freestyle. Omfattning beroende på inriktning.

FOR CLUBS / GYM

INSPIRATION CYKLING

En dag fokuserad mot Cykling / Spinning. Vi pratar och justerar cykel-teknik, jobbar på passupplägg och ökad förståelse för konditionsträning samt kör inspirationsklasser för att skapa nya tankar och infallsvinklar. För anläggningens cykelinstruktörer. Omfattning beroende på antal instruktörer och prioritet.